มวยสเต็ป

มวยสเต็ป

มวยสเต็ป

มวยสเต็ป การแทงมวย หรือ มวยไทย อยู่คู่คนไทย มานานแล้ว ตั้งแต่ การเดิมพันเล็ก ๆ น้อย ๆ  เช่น เดิมพันเลี้ยงข้าว เดิมพันด้วยเหล้า ต่าง ๆ จนมาถึง การเดิมพัน ด้วยเงิน

 

ปัจจุบัน มวยไทยนั้น เป็นกีฬาพื้นบ้าน ประจำของไทย มาตั้งแต่ เวลานานมาแล้ว จนมาถึง มีการถ่าย ทอดสด ในโทรทัศน์ ก็มีผู้เข้าชม เป็นจำนวนมาก จนมาถึงยุค ที่มาถึง เว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ จนไปถึงยุค ที่มีการพนันออนไลน์

 

กติกาการเล่น มวยไทย

มวยที่ถูก ไล่ลง ถือเป็นมวย ตัวที่ชนะ (ในเกมส์)

กรณีมวย ที่แข่งขัน มีการสลับมุม การชก ให้ยึดถือ ชื่อมวยเป็นหลัก ถ้าชื่อถูก ถือว่าได้เสียตามปกติ ขึ้นชื่อมวยผิด ยกเลิกไม่ได้เสีย

 

เปิดราคาผิดเกิน 20% ตามท้องตลาด ขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิกไม่ได้เสีย

มวยครบยก – ไม่ครบยก มวยไล่ลง ยกเลิกไม่ได้เสีย (สูง/ต่ำ)

 

ในกรณี ที่นักมวย มีการเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อใหม่ หรือชื่อ ค่ายใหม่ แต่เป็นนักมวยคนเดิม ไม่ว่าทางเว็บ จะเปิดให้เล่นเป็นชื่อเก่าหรือใหม่ ให้ถือว่ามีการได้ เสียตามปกติ

 

ชื่อมวย ให้ถือ ชื่อภาษาไทย เป็นหลัก

หากชื่อนักมวย ที่ทางเว็บไซด์ เปิดให้เล่น มีความผิดปกติ ในเรื่องของวรรณยุกต์ อยู่ผิดที่เช่น เสอืหมอ(เสือหมอบ), สะเกต็(สะเก็ต) หรือสะกดผิด แต่ยังพ้องเสียงกัน เช่น จ้าวฤทธิ์ – จ้าวริด, เพชรธารา – เพชรทารา, จ้าวแจ๊ค – จ้าวแจ๊ค เป็นต้น ให้ถือว่ามีการได้เสียกันตามปกติ

 

สูงต่ำ หากชกจนครบยกที่ 5 และตัดสิน แพ้ ชนะ ด้วยคะแนน ถือว่า ชกครบ 5 ยก (ผลออก สูง)

หากแพ้/ชนะ น็อค ถือว่าชกไม่ครบ 5 ยก (ผลออกต่ำ)

 

มวยที่ถูกไล่ลง ทั้งสองฝั่ง ไล่ทั้งแดง และน้ำเงิน ไม่มีผลได้เสีย ถือว่าเสมอ

 

ในกรณี ที่มีการกลับคำ ตัดสินใหม่ จากกรรมการ บนเวที ประกาศให้ยกเลิก ไม่มีคำตัดสิน หรือประกาศ ให้เป็นโมฆะ ส่งผลให้มวยเดียว และสูง/ต่ำ(ยกเลิกไม่ได้เสีย)

 

กติกา มวยสเต็ป

มวยที่โดน ไล่ลง ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือไล่ลง ทั้งสองฝั่ง ให้ถือว่าบิลนั้นตาย มวยที่มี ผลเสมอ ให้ถือว่าบิลนั้นตาย

กรณีมวย ที่แข่งขัน มีการสลับมุม การชก ให้ยึดถือชื่อมวย เป็นหลัก ถ้าชื่อถูก ถือว่าได้เสียตามปกติ

 

ขึ้นชื่อมวยผิด ยกเลิกไม่ได้เสีย เฉพาะคู่นั้น คิดคู่ที่เหลือ ได้เสียตามปกติ

เปิดราคาผิดเกิน 20% ตามท้องตลาด ขอสงวนสิทธ์ ในการยกเลิก ทั้งบิล

 

ในกรณี ที่นักมวย มีการเปลี่ยนชื่อ เป็นชื่อใหม่ หรือชื่อค่ายใหม่ แต่เป็นนักมวยคนเดิม ไม่ว่าทางเว็บ จะเปิดให้เล่น เป็นชื่อเก่าหรือใหม่ ให้ถือว่ามีการ ได้ เสียตามปกติ

 

ชื่อมวย ให้ถือชื่อ ภาษาไทยเป็นหลัก

หากชื่อนักมวย ที่ทางเว็บไซด์ เปิดให้เล่น มีความผิดปกติ ในเรื่องของวรรณยุกต์ อยู่ผิดที่เช่น เสอืหมอ(เสือหมอบ), สะเกต็(สะเก็ต) หรือสะกดผิดแต่ยังพ้องเสียงกัน เช่น จ้าวฤทธิ์ – จ้าวริด, เพชรธารา – เพชรทารา, จ้าวแจ๊ค – จ้าวแจ๊ค เป็นต้น ให้ถือว่ามีการได้เสียกันตามปกติ

 

ในกรณี ที่มีการกลับคำ ตัดสินใหม่จาก กรรมการ บนเวทีประกาศ ให้ยกเลิก ไม่มีคำตัดสิน หรือประกาศให้เป็นโมฆะ มวยสเต็ปถือว่าผลเป็นเสมอ สเต็ปตาย